Słownik polsko@polski

Co to jest XD i co oznacza zwrot grubymi nićmi szyte? Mieszkańcy Wysp Brytyjskich używają 50 słów oznaczających deszcz – jak to jest w Polsce? Pies szczeka, kura – gdacze, a osioł? Kiedy procent „drga fleksyjnie”? A co tu się odjaniepawla? To słowo było dla prof. Jana Miodka zaskoczeniem…