Słownik polsko@polski

Starczy czy wystarczy – pierwsza forma jest potoczna, a druga – oficjalna. „Fiszbiny” przyszły do nas z języka niemieckiego. Jako termin biologiczny to „substancja rogowa na podniebieniu wieloryba”. W terminologii rzemieślniczej „drut lub pręt do usztywnienia gorsetów, staników, sukni”. W pierwszym znaczeniu słowo to nie ma liczby mnogiej, jest tylko „fiszbin”. W drugim przypadku jest liczba mnoga: ten fiszbin – bez tych fiszbinów.