Słownik polsko@polski

Skąd pochodzi słowo siermiężny i jaki jest jego synonim? Dlaczego „co dzień” piszemy rozdzielnie a słowo codziennie łącznie? Skąd wzięła się „jota” z frazeologizmu „co do joty”?