Słownik polsko@polski

Prof. Jan Miodek mówi, że poetom wolno więcej – chodzi o licencję poetycką, a przykładem jest piosenka Leonarda Cohena przetłumaczona przez Maciej Zembatego. „Motorniczy – motorniczowie”, a także „leśniczy – leśniczowie”. Może być „ten żelek” i „ta żelka” – analogicznie jak „ten rodzynek” i „ta rodzynka”. Czym zajmuje się „wykidajło”? Co oznacza „ze swadą”?