Słownik polsko@polski

Piszemy Internet, czy internet? W znaczeniu globalna sieć – duże „I”, to co w domu – małe „i”. – Wydaje mi się, że zmierza to wszystko do pisowni literą małą – dodał jednak prof. Jan Miodek. Nie ma wątp