Słownik polsko@polski

Są pytania, na które w słownikach nie ma odpowiedzi. Jak się nazywa mieszkaniec Krymu? W słownikach brak propozycji – prof. Miodek proponuje jednak określenie Krymianin, analogicznie jak w przypadku mieszkańca Oslo – Oslowianin. Co