Słownik polsko@polski

Czy określenie „pizzernia” jest właściwe. Zdaniem prof. Jana Miodka – tak, choć sam wybiera wersję oryginalną „pizzeria”. Jest przeciwnikiem form archaicznych, np. w „Lubelskiem”, czy „Mazowieckiem” – na korzyść w „Lubelskim”, czy „Mazowieckim”. Dlaczego jest „TVP”, a nie „TWP” – być może z uwagi na „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”.