Słownik polsko@polski

Serwus, czołem, cześć – to codzienne powitania, których nie używa się raczej wobec np. starszych osób. Ale np. serwus w punkcie wyjścia było kierowane do osób znacznych i oznaczało „jestem Twoim sługą”. W przypa