Słownik polsko@polski

Serwus, czołem, cześć – to codzienne powitania, których nie używa się raczej wobec np. starszych osób. Ale np. serwus w punkcie wyjścia było kierowane do osób znacznych i oznaczało „jestem Twoim sługą”. W przypadku czołem chodziło o padanie, czy schylanie czoła przed kimś. A to nasze potoczne cześć kiedyś wiązało się z czcią oddawaną komuś…