Słownik polsko@polski

Wiele jest ciekawostek, dotyczących tryb rozkazującego czasowników w języku polskim. Jeden z widzów zauważa, że są takie czasowniki, których w ogóle się nie używa w tym trybie (np. „ródź”), ale są i takie, których nie używa się w formie twierdzącej (np. jest „nie brój”, ale „brój” nie ma). Prof. Jan Miodek zwrócił uwagę na epidemię polegającą na nieodmienianiu nazwisk, np. państwo Szuba, zamiast Szubowie. W odcinku także o niemieckich miastach, których nazwy wymawiamy z łaciny: Monachium, Trewir, Kolonia, Moguncja, Koblencja…