Słownik polsko@polski

Wiele jest ciekawostek, dotyczących tryb rozkazującego czasowników w języku polskim. Jeden z widzów zauważa, że są takie czasowniki, których w ogóle się nie używa w tym trybie (np. „ródź”), ale są i taki