Słownik polsko@polski

Okazuje się, że nie dla wszystkich oczywiste jest znaczenie słowa „absmak”, czy też – jak kiedyś się mówiło – „abszmak”. Jak prawidłowo powiemy na kobietę zawodowo prowadzącą tramwaj – motornicza, czy motorniczyni? Jak powiedział prof. Jan Miodek w przedwojennym Lwowie mówiono na przedstawicieli tramwajarskiej braci: motorowy i motorowa…