Słownik polsko@polski

Co oznacza słowo „obskurny”? To słowo pochodzi od łacińskiego „obscurus”, czyli „ciemny”. Nic więc dziwnego, że obskurnym nazywamy wszystko co liche, zniszczone.