Słownik polsko@polski

Jakie jest pochodzenie słowa „słodzić”? Dlaczego niektórzy nadużywają wyrażenia „aczkolwiek”? Na „jedną modłę”, czyli jak? Co to znaczy, że ktoś ma „parcie na szkło”? Kogo możemy nazwać „os