Słownik polsko@polski

„Nie umiem” czy „nie potrafię” – czy to określenia równoznaczne? Dlaczego jest Lubelszczyzna a nie ma „Mazowszczyzny”? Czy można „uzgodnić mapę drogową”? – To jest chybiona kalka angielskiego „road map” George'a W. Busha – uważa prof. Miodek. Po polsku oznacza to harmonogram. Skąd się wzięło określenie „raz na ruski rok”?