Słownik polsko@polski

„Z dwiema córkami” czy „z dwoma córkami”? Która forma jest poprawna? Czy można używać słowa „rybactwo”? Czy słowa „opodal” i „nieopodal” znaczą to samo?