Słownik polsko@polski

Wiecie, co to jest „garus” – to zupa owocowa, a jej nazw wzięła się wprost z greki. Zamieszanie z galimatiasem. Słowo to pochodzi od francuskiej wersji imienia Maciej, a z jego powstaniem wiąże się pewna anegdota o nudnym profesorze