Słownik polsko@polski

Przymiotnik od Oslo brzmi oslowski. Nazwa ta jednak prawie nigdy nie jest używana. Jak natomiast będzie brzmieć przymiotnik od Lourdes? Lourdes’owski, lourdski, a może lourdeński? Co to jest lifting i co oznacza słowo „przaśny”?