Słownik polsko@polski

Skąd pochodzi określenie „stołeczny”? Czy przyimek „w” w określeniu „pensja w wysokości” jest niezbędny, czy raczej niepoprawny? Co oznaczają słowa „poginać” i „odkuć się”? Jakich rzeczy moż