Słownik polsko@polski

Jak walczyć z przerywnikami w wypowiedziach i przestać używać np.„tak", „tak"? I co to oznacza, że coś jest „w pytę"?