Słownik polsko@polski

„Szalbierstwo”, „skuli” i „Jerzy” to tylko niektóre z bohemizmów, a więc słów, które zapożyczyliśmy od naszych południowych sąsiadów. Proces przenikania czeskich zwrotów do