Słownik polsko@polski

Ze współczesnych słowników możemy się dowiedzieć, że słowo to oznacza niesympatyczną kobietę. Jednak – jak to często bywa – w życiu jest to pojęcie szersze. Nieraz mówimy tak do dziecka, ale niekoniecznie mając coś ne