Słownik polsko@polski

Czy forma „latowe” jest poprawna? „Gwizdam” czy „gwiżdżę”? Co oznacza czasownik „rozbisurmanić się”?