Słownik polsko@polski

Pójdę „boso” czy „na boso”? Kto to jest „mazgaj”? Co to znaczy „nie omieszkać”? „Dalmacki”, a może „dalmatyński”?