Słownik polsko@polski

Nasi pradziadowie wypijali sobie po „sznapsie”, czyli po kieliszku. Słowo to pochodzi z niemieckiego i oznacza wódkę. Słowo „paczyć” zaś to w języku polskim odkształcać, wykrzywiać, wygiąć. Może więc być wypaczona deska