Słownik polsko@polski

„Linia najmniejszego oporu”, a może „najmniejsza linia oporu”? Co oznacza słowo „szydzić”? Kiedy używamy „tę”, a kiedy „tą”? Czy istnieje słowo „deeskalacja”? Co oznacza „a