Słownik polsko@polski

Nie ukrywa, że zdarzyło mu się porzucić czytanie książki, której autor nadużywał słowa „jeno” i ze wstrętem wypowiada się o upodobaniu do spójnika „iż”. Profesor Miodek tłumaczy także, dlaczego słowo „opcja