Słownik polsko@polski

Czemu w kinie lub teatrze miejsca są w rzędach, a nie w szeregach? Czy to dobrze, czy źle, kiedy „wieje nam po halterach”? Profesor Jan Miodek rozstrzyga zawiłości języka ojczystego.