Słownik polsko@polski

„Znikąd”, czyli skąd? „Odmawiać modlitwę” czy ta forma jest poprawna? Jaka jest etymologia wyrażenia „na chybcika”? „Nalali”,a może „naleli”?