Słownik polsko@polski

Słowo „sztajmes” to rzadszy wariant powszechnie używanego określenia „menel”. Pochodzenie tych terminów trudno określić ze stuprocentową pewnością, ale korzeni szukać należy w żargonach środowiskowych, gwarze więziennej