Słownik polsko@polski

„Masakra” – Służy do określenia rzeczy nieprzyjemnych, ale czasem używana jest do wyrażenia podziwu. To według prof. Miodka jedno z najbardziej nadużywanych słów.