Słownik polsko@polski

„Spiknąć się”, czyli co zrobić? Czy słowo „pocukrzyć” jest dopuszczalne? Co to jest „budrysówka”? Co oznacza określenie „pijany, jak bela”? Jaka jest geneza nazwy „szachulec”?