Słownik polsko@polski

Co oznacza wyrażenie „rychło w czas”? „Gałęźmi” czy „gałęziami” – która forma jest poprawna? A może obie? Co to jest „afekt”? „Oblech”? A kto to jest? Kiedy „spuszczamy no