Słownik polsko@polski

Czy „resentyment” ma coś wspólnego z „sentymentem”? – Nie – odpowiada prof. Jan Miodek. Resentyment oznacza niechęć. Co to znaczy „wtryniać się? Czy różnice poglądów pomiędzy posłami wyst