Słownik polsko@polski

Co oznacza słowo „reglamentować”, a co „mariaż”? „Lubiałem” nie jest – zdaniem prof. Jana Miodka – skandalem gramatycznym, ale zdecydowanie poleciłby „lubiłem”.