Słownik polsko@polski

Słowa „ożydzić” i „ocyganić” są obecnie uważane za obraźliwe, a poprawność polityczna sugeruje także zastępowanie określenia „Murzyn” innymi zwrotami. Walka z dyskryminacją czy przesada? Co o tych zwrotach sądzi profesor Miodek? A co to znaczy konfabulować, a co to gusła?