Słownik polsko@polski

Kogo nazwiemy zakałą? Jak odmieniać skrót PRL? Czy uległ on już leksykalizacji i można go traktować jako osobny wyraz?