Słownik polsko@polski

Z wątpliwościami językowymi do profesora Jana Miodka zwracają się uczniowie polonijnej szkoły w Irlandii. W ulicznej sądzie pytamy także o to, co oznaczają zwroty „wsio ryba” i „bon ton”. „Psia kość” czy „psi