Słownik polsko@polski

Program poświęcony kulturze języka polskiego. W każdym odcinku prof. Jan Miodek rozmawia o współczesnej polszczyźnie z widzami rozsianymi po całym świecie. Audycję prowadzi dr Justyna Janus-Konarska. Program ma formę odpowiedzi na pytania nadsyłane przez widzów pocztą lub zadawane bezpośrednio w trakcie nagrania za pośrednictwem wideorozmowy. Kontakt e-mail do redakcji programu „Słownik polsko@polski”: slownikpolskopolski@tvp.pl