Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Temat siódmego odcinka „Słownika filozoficznego Bronisława Wildsteina” to R jak RACJONALIZM. Bazę do rozważań stanowi nowa książka Wildsteina „Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach”.