Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Temat szóstego odcinka „Słownika filozoficznego Bronisława Wildsteina” brzmi P jak POSTĘP. Bazę do rozważań stanowi nowa książka Wildsteina „Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach”.