Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Temat piątego odcinka „Słownika filozoficznego Bronisława Wildsteina” to N jak NATURA. Cykl dziesięciu kilkuminutowych rozmów, tworzy słownik podstawowych pojęć, z pogranicza nauk filozoficznych i społecznych. Bazę do rozważań stan