Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Tematem trzeciego odcinka „Słownika filozoficznego Bronisława Wildsteina” jest E jak EMANCYPACJA. Podstawą do cyklu rozmów na tematy z pogranicza nauk filozoficznych i społecznych jest książka Wildsteina „Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach” – rodzaj summy jego eseistycznych i filozoficznych rozważań.