Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Drugie hasło „Słownika filozoficznego Bronisława Wildsteina” to B jak BUNT. Podstawą do cyklu krótkich rozmów na tematy z pogranicza nauk filozoficznych i społecznych jest nowa książka Wildsteina „Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach” – rodzaj summy jego eseistycznych i filozoficznych rozważań.