Słownik filozoficzny Bronisława Wildsteina

Temat odcinka: U jak UTOPIA. Podstawą do rozmów na tematy z pogranicza nauk filozoficznych i społecznych jest książka Wildsteina "Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach" - rodzaj summy jego eseistycznych i filozoficznych rozważań.