Słońce i człowiek

Oto historia współistnienia słońca i ludzi. Astrofizycy, mikrobiolodzy, klimatolodzy, antropolodzy, archeolodzy, historycy i energetycy poruszą różne aspekty tej fascynującej opowieści. Wybierzemy się w podróż szlakiem cudownych odkryć na granicach kilku dziedzin nauki, dążących do zrozumienia wyjątkowej więzi łączącej nas ze słońcem. Zacznijmy od początku tej historii, od pierwszych godzin istnienia naszego świata. Nasza wspólna historia rozpoczyna się jeszcze przed narodzinami słońca, od rzekomo eksplozywnego zdarzenia zwanego wielkim wybuchem.