Ślady Łukasiewicza

Cykl opowiada historię działalności społecznej Ignacego Łukasiewicza przez pryzmat pięciu miejscowości, w których żył, pracował i pozostawił swoje ślady. Konsultacji historycznej oraz wywiadów udzielili lokalni historycy, muzealnicy z M