Śladami Eskulapa

Co dziś możemy powiedzieć o początkach szpitalnictwa? Jak wyglądało ono w kolejnych epokach? W 1780 roku w Krakowie utworzono pierwszą w Polsce klinikę uniwersytecką. Postawiono w niej zaledwie osiem łóżek, ale nie to było najważniejsze. Pacje