Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

W drugiej połowie XVIII wieku na tronie polskim zasiada ostatni z królów, Stanisław August Poniatowski. W 1768 roku dochodzi do zawiązania konfederacji wymierzonej przeciw niemu i jego prorosyjskiej polityce. W filmie przedstawiono drogocenne przedmioty z tego okresu, które znajdują się w klasztorze Jasnogórskim m.in. krzyż konfederatów barskich Kazimierza Pułaskiego, medale Tadeusza Kościuszki, pierścień z końskiego włosia należący do Józefa Poniatowskiego i inne.