Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

Historia darów wotywnych, złożonych na Jasnej Górze przez przedstawicieli możnych polskich rodów. Należą do nich m.in.: monstrancja Zygmunta Starego, brewiarz z XV wieku, ornat z XV wieku - dar paulinów z klasztoru św. Waw