Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

Budowę umocnień fortyfikacyjnych prowadzono przez ćwierć wieku. W roku 1652 na Sejmie w Warszawie podjęto decyzję o obsadzeniu twierdzy 150 osobową załogą. Zygmunt III i jego syn Władysław IV zapisują się w historii Jasnej Góry umocnieniami fo