Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

O pierwszych latach Jasnej Góry pisał Długosz, że zbiega się tutaj lud boży z powodu zdumiewających cudów. Podobnie informował papieża Marcina V król Władysław Jagiełło. Z tego też powodu nazwano to miejsce - górę Starej Częstochowy - Jasną Górą, gdzie Matka Boża „jaśnieje cudami”. Relacje ze swoich ozdrowień zdają pielgrzymi , którzy byli na Jasnej Górze.