Skarby Jasnej Góry. Ludzie i dary

O pierwszych latach Jasnej Góry pisał Długosz, że zbiega się tutaj lud boży z powodu zdumiewających cudów. Podobnie informował papieża Marcina V król Władysław Jagiełło. Z tego też powodu nazwano to miejsce - górę Starej C